Verleende omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Abraham Kuyperstraat 25 Vlissingen (12-02-2024)

Aanvraag voor bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Voor het plaatsen van een dakkapel achterzijde woning op de locatie Abraham Kuyperstraat 25 in Vlissingen. Bezwaar Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Vlissingen. Bekijk alle Bekendmakingen Vlissingen in Vlissingen.

https://vlissingenkrant.nl/bekendmakingen-vlissingen/

Deel dit bericht:

Redactie Vlissingenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Vlissingenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Vlissingen.

Gerelateerde berichten