Vacature Commissarissen

Commissarissen in Arnemuiden

Lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) zoekt een Huurderscommissaris met profiel Vastgoed

HBO - WO

4 uur

Arnemuiden

Wij zoeken voor:

WBV Arnemuiden

dit is de functie

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij WBV Arnemuiden.

De RvC bestaat uit drie leden en streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn.

De RvC is een klankbord (gevraagd en ongevraagd) toezichthouder en werkgever van de bestuurder. De RvC biedt met haar kennis, ervaring en contacten daadwerkelijk meerwaarde voor de bestuurder en de corporatie. De RvC ziet erop toe dat de corporatie zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren. De sfeer in de RvC is informeel en open. De RvC stelt zich vanuit vertrouwen constructief-kritisch op naar de bestuurder en de organisatie. De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties.

De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Ook overlegt de RvC een aantal keren per jaar samen met het bestuur. Enkele malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de RvC en de huurdersbelangenorganisatie. Naast de formele contactmomenten bestaat een hoge mate van betrokkenheid bij themabijeenkomsten en werkbezoeken. Van kandidaten verwachten wij naast een volkshuisvestelijke blik, dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC.

dit ga je doen

De huidige huurderscommissaris treedt per 31 oktober 2025 af waardoor er een vacature ontstaat voor huurderscommissaris. Omdat de RvC uit 3 personen bestaat zal een lid in het algemeen op meerdere aandachtsgebieden ervaring en kennis hebben. De expertise die we willen toevoegen aan de RvC betreft algemene kennis van vastgoedontwikkeling, -beheer en duurzaamheid.

Kennis en ervaring op het gebied van vastgoed

 • Bekendheid met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
 • Kennis en het vermogen om projecten te beoordelen op risico's m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied, de financiële haalbaarheid en het maatschappelijk rendement.

Affiniteit met de rol van huurderscommissaris

 • De huurderscommissaris heeft heldere opvattingen over de maatschappelijke rol en de volkshuisvestelijke opgave van woningcorporaties en een scherp oog voor de belangen van de (potentiële) huurders.
 • De huurderscommissaris is in staat om de gewenste én de feitelijke maatschappelijke prestaties van Woningbouwvereniging Arnemuiden te doorgronden, inclusief de gevolgen van de strategische keuzes die gemaakt worden.
 • Heeft affiniteit met de mensen om wie het gaat - de huurders - en de bereidheid om te investeren in een actieve en constructieve relatie met de huurders(organisaties), onder andere tot uitdrukking komend in (in)formeel contact en overleg.
 • De huurderscommissaris heeft een heldere visie op de wijze waarop huurdersparticipatie tot stand komt

dit breng je mee

Omdat het hier een commissaris op voordracht van huurdersbelangenvereniging de Hoogaars betreft, is het van belang dat de kandidaat affiniteit heeft met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging en een goed sparringpartner kan zijn voor zowel de leden van de RvC en de bestuurders, alsook voor de huurdersbelangenvereniging.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten

 • Een nieuwsgierige houding;
 • Kritische, constructieve, onafhankelijke, open en transparante opstelling;
 • Open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen;
 • Een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • Toegankelijke en laagdrempelige persoonlijkheid.

dit is het aanbod

De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt WBV Arnemuiden hierin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met van AVW2 via 5 of

Raad van Commissarissen, Huurderscommissaris bij WBV Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden is in 1914 opgericht. Het werkgebied van Woningbouwvereniging Arnemuiden is de gemeente Middelburg. Het woningbezit is volledig geconcentreerd in de kern Arnemuiden.
We zijn een kleine corporatie met vijf toegewijde medewerkers. Wij hebben bijna 400 woningen in bezit in verschillende typen en prijsklassen. Wij kunnen daardoor een breed aanbod van huurhuizen aanbieden in Arnemuiden. Onze klanttevredenheid is hoog en het is onze ambitie deze hoog te houden.

De organisatie wordt bestuurd door een driekoppig bestuur. Het bestuur van WBV Arnemuiden stelt het beleid van de vereniging vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat ook uit drie personen.


 • werken bij AVW2

actueel

contact

onze locaties

 • Venray
 • Groningen
 • Oss


Functie:commissarissen
Startdatum:18-05-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:4 – 4

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met AVW2 via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Vlissingenkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de vlissingenkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures vlissingen
 2. Commissarissen AVW2 18-05-2024

Bekijk ook andere vacatures